Back to top

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik - WB1-PP.6733.26.2022

Obwieszczenie Burmistrza
Sylwia Kowalska

Kórnik, dnia 19 sierpnia 2022 r.

WB1-PP.6733.26.2022

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji znak: WB1-PP.6733.26.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie studni rewizyjnych dla punktów regulacyjno-pomiarowych na magistralach wodociągowych PSW i wymianie zasuw na przepustnice na części działki oznaczonej nr ewid. 371/3, położonej w obrębie geodezyjnym Borówiec, arkusz 5, oraz na działkach nr ewid. 18/1 i 18/3, położonych w obrębie geodezyjnym Skrzynki, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania.