Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 4 października 2021 r. -  WB1-PP.6733.71.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Borówiec w rejonie ulic: Poznańskiej, Warzywnej, Polnej i Łąkowej - WB1-PP.6722.4.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.71.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.51.2021 z dnia 13 lipca 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.51.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji - WB1-PP.6733.19.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji - WB1-PP.6733.18.2021

Obwieszczenie Burmistrza

z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.19.2021

Obwieszczenie Burmistrza

z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.18.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji znak: WB1-PP.6733.5.2021 z dnia 16 marca 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Strony