Back to top

Jodek potasu – zasady dystrybucji

Ogłoszenia
Sylwia Brzoskowska - sołtys sołectwa Borówiec Nowy

Tabletki będą wydawane w świetlicy w Borówcu wyłącznie po uruchomieniu alarmu związanego ze zdarzeniem radiacyjnym – nie będą wydawane na zapas.

Zasady odbioru preparatów jodowych w punktach wydawania na terenie Miasta i Gminy Kórnik

Do punktu wydawania preparatów należy zgłosić się z aktualnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

Wydawanie preparatów jodowych następuje wyłącznie osobom dorosłym do 60 roku życia. Może się zdarzyć odbiór przez 70-latka dla członków rodziny.

W pierwszej kolejności wydawanie preparatów następuje osobom zameldowanym/zamieszkującym gminę Kórnik.

Wydawanie preparatów jest jednorazowe.

Jedna osoba może otrzymać tabletki dla członków rodziny wyłącznie po udokumentowaniu ilości członków rodziny poprzez złożenie oświadczenia – plik do pobrania na dole strony.

Nie ma możliwości przyjęcia preparatów jodowych na obszarze obiektów wydawania. Zażycie preparatu jodowego należy podjąć poza obiektem wydawania.

Wydawanie preparatów jodowych będzie następowało zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do punktu.

Wszelkie próby destabilizacji wydawania preparatów rozwiązywać będą patrole Policji i Straży Miejskiej.

Grupa ryzyka i dawkowanie tabletek jodowych w poszczególnych grupach

Noworodki do 1 miesiąca życia, 16 mg – ¼ tabletki

Dzieci w wieku od 1 miesiąca do 3 lat, 32 mg – ½ tabletki

Dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat, 65 mg – 1 tabletka

Dorośli, osoby w podeszłym wieku (do 60 lat) i dzieci w wieku powyżej 12 lat, 130 mg – 2 tabletki

Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek), 130 mg – 2 tabletki

 

Oświadczenie dla wielu osób – plik do pobrania