Back to top

Aktualności

Inne

Poczta Polska przygotowała ankietę, która dotyczy mieszkańców wybranych ulic Szczytnik i Kamionek. Zachęcamy do jej wypełnienia.

Inne

Po upływie 120 dni pobytu od dnia pierwszego wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium RP pomoc w zakresie zakwaterowania i wyżywienia jest możliwa z ograniczeniami i zastosowaniem częściowej odpłatności

Inne

Potrzebujesz okularów? Zapraszamy na bezpłatne komputerowe badanie wzroku do Opto Busa 9-10.02.2023 r.

Inne

Konkurs skierowany jest do wszystkich sołectw z terenu województwa wielkopolskiego, które w latach 2010 – 2022 realizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny. (przejdź do strony Urzędu Marszałkowskiego).

Ogłoszenia

Program dofinansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest - wnioski można składać do 16 czerwca 2023 r.

Inne

W dniu 30 grudnia 2022 r. od godz. 8.00 do 15.00 organizowane będzie polowanie zbiorowe.

Impreza

Serdecznie zapraszamy na Borówieckie Mikołajki w dniu 03.12! 

Szczegóły na plakacie,

ho! ho! ho!

Inne

Zapraszamy rolników do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”

Ogłoszenia

Zasady odbioru preparatów jodowych w punktach wydawania na terenie Miasta i Gminy Kórnik

Strony