Back to top

Zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy

Zebranie
Sylwia Brzoskowska - sołtys sołectwa Borówiec Nowy

Dzień dobry,

uprzejmie informuję o zebraniu sołectwa Borówiec Nowy, zwołanego na wniosek sołtysa, które odbędzie się w dniu 21.09. o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Borówcu. Planowany porządek obrad:

1. Powitanie gości i otwarcie zebrania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.

2. Przedstawienie stanu FS, przesunięcie środków z FS na rok 2023 i głosowanie nad zmianami (uchwała).

3. Przedstawienie kwoty FS na rok 2024, propozycji podziału środków z FS na rok 2024 i głosowanie nad podziałem środków (uchwała)

4. Sprawy bieżące.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie zebrania.

 

pozdrawiam

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy

tel. 735 977 217