Back to top

Ruszył nabór wniosków w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest

Ogłoszenia
Bartosz Przybylski

Szczegółowe informacje dotyczące ogólnych zasad zawarte są w załączniku do Uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 3764/2023 z dnia 12 stycznia 2023 roku.

Program związany z likwidacją wyrobów azbestowych (demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie) pokrywa 100% kosztów.

W przypadku wnioskodawców zajmujących się produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi - obowiązkowo należy wypełnić oświadczenie oraz formularz informacyjny.

Przypominamy również wnioskodawcom o obowiązku zgłoszenia do Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej do Starostwa Powiatowego w Poznaniu prac związanych z demontażem azbestu.

Powyższe wnioski będą przyjmowane do wyczerpania limitu określonego w zasadach likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego, przy czym ostateczny termin składania wniosków ustala się na dzień 16 czerwca 2023 roku. Złożone wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do tut. Urzędu, które następnie będą przekazywane do Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.