Back to top

Konkurs „Drzewa dla bioróżnorodności, Drzewa dla klimatu”

Ogłoszenia
Gmina Kórnik

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” serdecznie zaprasza do udziału w konkursie „Drzewa dla bioróżnorodności, Drzewa dla Klimatu”- wykonanie modelowych, edukacyjnych śródpolnych stref zadrzewień, wspierających zachowanie bioróżnorodności i łagodzących zmiany klimatyczne na terenie województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Konkurs ma na celu propagowanie ciekawych inicjatyw podejmowanych przez społeczności lokalne na rzecz ochrony klimatu i bioróżnorodności.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W konkursie mogą przedstawić swoje projekty grupy nieformalne, organizacje, rady sołeckie, samorządy gminne w imieniu mieszkańców z terenu województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

W terminie do 14 listopada 2017 r. należy przesłać skan wypełnionego i podpisanego formularza konkursowego wraz z załącznikami (4 zdjęcia terenu, na którym zostanie wykonane nasadzenie, zgoda podmiotu dysponującego terenem) mailem na adres epanczak@zielonaakcja.pl oraz listownie na adres Fundacji: Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" Al. Orła Białego 2, 59-220 Legnica. 

Zapoznaj się z regulaminem konkursu oraz formularzem zgłoszeniowym, które dostępne są poniżej.

Pobierz:

Regulamin - PDF

Formularz zgłoszenowy - PDF