Back to top

Aktualności

Koncerty z okazji dnia kobiet
Ogłoszenia

Nie ma jak lata 20., lata 30. - 7 marca 2018 r. - godz. 18:00 - Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA 

Ogłoszenia

Łącznik ekologiczny w Borówcu? Dyskusja publiczna już 19.03.2018 r. og odz. 18:00 w sali OSP w Kamionkach

zapraszam,

Sylwia Brzoskowska

Ogłoszenia

Borówiec jako jedna z nielicznych miejscowości z naszej gminy został zgłoszony do konkursu Wielkopolska Odnowa Wsi z projektem placy zabaw przy ul. Rekreacyjnej.

Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

z nieskrywaną radością informuję, że w wyniku bardzo długich, ale owocnych, negocjacji Fundacja Zakłady Kórnickie podpisała z Urzędem Miasta i Gminy Kórnik umowę dot. wydzierżawienia działki w Borówcu Nowym, która zostanie przekazana na cele sołectwa. Wniosek o pozyskanie gruntu na terenie naszego sołectwa był pierwszym złożonym przeze mnie wnioskiem po objęciu funkcji sołtysa – już we wrześniu 2015 roku. Tym bardziej cieszy fakt, że sfinalizowano tę inicjatywę. Umowa dzierżawy została podpisana na okres 10 lat i dotyczy działki 300, położonej przy ul. Głównej.

W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom, które wspierały sołectwo w negocjacjach w Fundacją, w szczególności Panu Ireneuszowi, a także Panom Burmistrzom – za okazaną przychylność i poparcie wniosku.

Ogłoszenia

Sprawdź kiedy zostaną odebrane odpady…

Zebranie

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy, które odbędzie się w dniu

06.02.2018 r. (wtorek) o godz. 19:00

w świetlicy wiejskiej w Borówcu (ul. Szkolna 2).

Głównym tematem obrad będzie sprawozdanie z wykonania funduszu sołeckiego w roku 2017 oraz dyskusja nad harmonogramem oświetlenia ulic w Borówcu.

Ogłoszenia

Uwaga, uwaga! Powstaje publikacja o historii Borówca. Osoby, które posiadają materiały w postaci archiwalnych zdjęć, dokumentów lub unikalnych wspomnień, prosimy o kontakt.

Ogłoszenia

Od dłuższego już czasu wiele miast w Polsce zmaga się ze smogiem. Zanieczyszczenie powietrza wielokrotnie przekracza tam dopuszczalne normy. W powiecie poznańskim sytuacja nie jest aż tak dramatyczna jak w innych regionach kraju, co nie znaczy, że nie należy dostrzegać problemu. Jednym z pomysłów na poprawę powietrza jest dofinansowywanie do wymian pieców. 22 listopada ubiegłego roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi.

Strony