Back to top

Aktualności

Ogłoszenia

Zapraszamy na spotkanie - 27 sierpnia 2018 r. - godz, 17:00 - strażnica OSP w Kórniku

Impreza

Sylwester w sierpniu? Dlaczego nie!

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu, które zostało stworzone przez kobiety dla kobiet!

Ogłoszenia

16 sierpnia 2018 r. - godz. 9:00 - 14:00 - OSP Kórnik

Ogłoszenia

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski w dniu 12 czerwca 2018 roku wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z apelem o jak najwcześniejsze uruchomienie

Impreza

Dożynki 2018 - 19 sieprnia 2018  - Radzewo 

Ogłoszenia

Urząd Miasta i Gminy Kórnik rozpoczął procedurę przyjmowania od mieszkańców wniosków na utylizację wyrobów zawierających azbest...

Impreza

Niesamowite wydarzenie! Letnie kino plenerowe w gminie Kórnik!

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem pokazów :)

Impreza

Dzień dziecka w Borówcu już za nami!

Ogłoszenia

W dniu 12 czerwca o godzinie 18:00 w Strażnicy OSP w Kórniku odbędzie się spotkanie na którym zaprezentowane zostaną przedstawione przez Zarząd  Powiatu Poznańskiego propozycje przebiegu. Zapraszamy na to spotkanie wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

Ogłoszenia

Rolnicy, którzy ponieśli straty z tytułu szkód spowodowanych działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych – (grad i deszcz)  - mogą skład wniosek o odszkodowanie. Wniosek dostępny w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku.

Strony