Back to top

Aktualności

Inne

Na zebraniu wiejskim sołectwa Borówiec Nowy dyskutowaliśmy o harmonogramie oświetlenia ulic w Borówcu Nowym, wskutek czego wytypowaliśmy cztery ulice przenaczone do oświetlenia w pierwszej kolejności.

Inne

W takim o to stanie jeszcze do niedawna była ulica Buczynowa w Borówcu. Całkowicie nieprzejezda dla samochodów, nie wspominając o matce z wózkiem. Gdyby w tym czasie potrzebna była mieszkańcom karetka, prawdopodobnie nie dotarłaby na czas.

W dniu 17.03.2018, po licznych interwencjach droga została uwardzona, pytanie: czym?

Ogłoszenia

Przypominam!
W poniedziałek (19.03.2018) o godz. 18:00 w sali OSP Kamionki odbędzie się dyskusja związana z terenami łącznika ekologicznego. 
Docelowo tereny objęte planem mają być wyłączone spod zabudowy celem ochrony ich walorów przyrodniczo-krajobrazowych.
Zapraszam

Impreza

Zapraszamy na kolejną edycję borówieckiego marszu z kijkami, która odbędzie się już 07.04.2018!

Inne

Zapraszam do udziału w wielkanocnym kiermaszu oraz zbiórce żywności organizowanej przez nasz parafialny Caritas.

Inne

Podczas tegorocznych ferii w świetlicy wiejskiej w Borówcu odbywały się zajęcia organizowane przez Stowarzyszenie Zaangażowani, finansowane w całości z grantu pozyskanego z Fundacji Tesco w ramach programu "Decydujesz, pomagamy". Podczas pierwszego tygodnia zorganizowano cykl ciekawych warsztatów oraz wycieczek, w których wzięło udział ponad 35 dzieci.

Ogłoszenia

Każda udana zabawa musi się odbywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo jej uczestnikom. Przebywając nad zbiornikami pokrytymi lodem, należy zachować szczególną ostrożność i pod żadnym pozorem nie wchodzić na lód, jeżeli nie mamy pewności, że jest dostatecznie gruby i bezpieczny.

Koncerty z okazji dnia kobiet
Ogłoszenia

Nie ma jak lata 20., lata 30. - 7 marca 2018 r. - godz. 18:00 - Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA 

Ogłoszenia

Łącznik ekologiczny w Borówcu? Dyskusja publiczna już 19.03.2018 r. og odz. 18:00 w sali OSP w Kamionkach

zapraszam,

Sylwia Brzoskowska

Strony